Rooftop Capital

Identity

Identity for Rooftop Capital, an international investment and brokerage company based in Montenegro,
focused on premium international properties and mixed-use development
projects.

Identitet za Rooftop Capital, internacionalnu investicionu i agencijsku kompaniju sa sedištem
u Crnoj Gori, fokusiranu na premijum internacionalne nekretnine i projekte za razvoj
nekrenina mešovite namene.

Rooftop Capital

Identity

 

Rooftop Capital

Identity

 

Rooftop Capital

Identity

 

Rooftop Capital

Identity