Jovan Lazarević

Business card

Business card for Jovan Lazarevic, business man who spends his time between London and Belgrade.
Dot represents his apartments in Belgrade and London.
Contours of river Thames and confluence of rivers Sava and Danube are done in UV varnish.

Vizit karta Jovana Lazarevića biznismena koji svoje vreme provodi u Londonu i Beogradu.
Tačka predstavlja njegove stanove u Beogradu i Londonu.
Konture reke Temze i ušća reke Save u Dunav urađeni su bezbojnim UV lakom.

Jovan Lazarević

Business card